کادر آموزشی

4619

دبیر شیمی
«استاد میترا اکبری»
دبیر زیست
«استاد زهرا نعیم آسا»
دبیران ریاضی
استاد معصومه حسین دوست


     استاد ذاکری
«استاد سارا طلاکوبی»استاد رجبی

«استاد بابایی نژاد»
«استاد نصیری»
دبیران فیزیک
استاد روشنی
استاد عاشوری
استاد مرجان عباسی

استاد میثم حبیبی
دبیران ادبیات
«استاد لیلا رمضانی»
«استاد عبدالهی»

استاد موسوی
دبیر دین و زندگی
«استاد انسیه راستی»دبیر عربی

دکتر علی قدر دوست
استاد نصیری
دبیران زبان انگلیسی

استاد پاک نژادی

استاد فلک رو
دبیر آمادگی دفاعی


استاد زحمتکش
دبیر جغرافیااستاد حبیب پور
دبیر تاریخ


استاد حسین نیا
دبیر ورزش

استاد مؤدب
کارشناس آزمایشگاه 


المیرا قاسم زاده

© 2017 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال