معرفی

سرپرست فناوری شعبه 1 و 2
معاون فناوری اطلاعات  شعبه 1
معاون فناوری اطلاعات شعبه 2
مدیر دبیرستان تعلیم ماندگار شعبه 1
مربی بهداشت شعبه های 1 و 2

© 2020 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال