لیلا محمودی گیلانی


کارشناس ارشد روانشناسی
بیش از ۱۲ سال سابقه معاونت
مقاله پژوهشی در مورد تاب آوری نوجوانان/سبکهای تنظیم شناختی/کنترل استرس/حوزه مشاوره خانواده
حضور در مراکز مشاوره رشت به عنوان مشاور تحصیلی/ خانواده /کودک
دارای مدرک شرکت در کارگاه های مشاوره/ برنامه ریزی

مدیر دبیرستان تعلیم ماندگار شعبه 1

© 2020 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال