علیرضا فرزیدی

-کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی
-  کارشناس مسوول فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۹
-معاون فناوری دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان میرزاکوچک
۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱
_ فناوری دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان میرزا کوچک
۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵
فناوری دبیرستان غیر دولتی بهارستان  دوره دوم

معاون اجرایی

© 2020 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال