دکتر پری مسلمی پور لالمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جامعه شناسی 
سابقه کار : ۳۲
سابقه مدیریت: 
۱- پنج سال معاونت و مدیریت مدارس دولتی در تهران و گیلان
۲_چهارسال معاونت دانشگاه فرهنگیان
۳_یکسال مدیریت اداره تکنولوژی و گروه آموزشی اداره کل آموزش و پرورش گیلان 
فعالیت های حرفه ای: 
۱-ازسال ۷۹تا ۹۰ سرگروه و عضو گروه آموزش دبیران علوم اجتماعی استان.
۲-از سال ۹۰ تا ۹۴ ریاست دبیرخانه آموزش علوم اجتماعی کشور.
۳-ازسال ۹۰تا ۹۹عضو هیئت تحریریه مجله رشد علوم اجتماعی کشور و دفتر تالیف کتب درسی.
۴-از سال ۹۰ تا ۹۴عضو شورای عالی برنامه درسی کشور  
۵-از سال ۷۹ تا کنون عضو انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم اجتماعی استان گیلان .
فعالیت های علمی :
۱-چاپ و ترجمه و ویراستاری حدود دوازده جلد کتاب در زمینه های آموزشی و مدیریتی 
۲-چاپ و نشر بیش از چهل مقاله علمی 
۳-ارایه بیش از سی مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در همایش های استانی و کشوری .
۴- عضویت در کمیته تحقیقات پژوهشکده تعلیم و تربیت استان گیلان .
۵- اجرا و مشارکت در ده طرح تحقیقاتی  استانی و کشوری

مدیریت دبیرستان

© 2020 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال