کادر اداری

1951


 
«مدیریت دبیرستان:  شهر بانو صادقی»

   معاون آموزشی: مریم پورابراهیم

  

معاون اجرایی: مهندس فرزیدی

   

 

معاون پرورشی : صدیقه حضرت زاد
                


معاون فناوری اطلاعات: مهسا پورنوروزی

© 2017 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال