کادر اداری

1377


 
«مدیریت دبیرستان:  شهر بانو صادقی»

  

معاون آموزشی: الهه  زرنگارمعاون پژوهشی: مریم پورابراهیم

  

معاون اجرایی: مهندس فرزیدی

   

 

معاون پرورشی و مالی: صدیقه حضرت زاد
                


معاون فناوری اطلاعات: مهسا پورنوروزی

© 2017 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال