نتایج نفرات برترآزمون گزینه ۲(مرحله سوم)

541

مهتاب میربلوک  رتبه ۲  کشور
مهرنوش بهروز    رتبه ۱۴ کشور
آرمینا اکبری رتبه ۵۴  کشور
همجنین رتبه ها ی بزتر کشوری قلم چی
مهتا مقدم احمدی  تراز۷۶۰۰ قلم چی 
نرگس امیدوارتراز۷۳۰۰ قلم چی
  را به این عزیزان و خانواده های محترمشان
تبریک می گوییم
دبیرستان تعلیم ماندکار

© 2017 تمام حقوق این سایت برای تعلیم ماندگار محفوظ است | طراحی شده:شرکت مهیانت شمال